Ord kan förändra världen

Men de måste komma i rätt ordning

Text är ett slags programkod, men till en annan sorts processor. Textutveckling påminner också om programmering. Vi behöver fånga in krav, specificera vad koden ska uträtta, utveckla en första version (utkast), testa koden (faktagranskning, språkgranskning), utveckla en ny version, rulla ut (publicera).